Från över 40 år i livsmedels- och läkemedelsindustrin till frekvensmedicin! 

ingrid lorenz stock.jpg

Ingrid Lorenz Stock arbetar med Raycomp utrustnig, bioresonans enligt Paul Shmidt. Behandlingen går ut på att i första hand hitta vad som blockerar kroppen för att fungera optimalt. Exempel på blockeringar är påverkan av elektromagnetisk strålning, strålning från mobil, vattenådror, Hartmann-, curry- och Benker linjer och kryss. Genom att harmonisera/lösa upp dessa blockeringar ger man kroppens fantastiska förmåga att självläka chansen att reparera sig själv.